Předškolní pohybová příprava pro děti 4-6 let

O nás

Náš oddíl funguje již řadu let. V pohybové přípravce se zaměřujeme na dívky i chlapce ve věku 4-6 let. Cílem této sportovní průpravy je všestranný motorický rozvoj dítěte za využití prostředků všeobecné gymnastiky. Gymnastický pohybový základ je beze sporu důležitým faktorem pro další sportovní odvětví, která většinou začínají s tréninky až od vyššího věku dítěte.

V naší přípravce nabízíme dětem získání dobrých pohybových návyků, základy flexibility, koordinace atd. Děti se v rámci cvičení seznámí s gymnastickým nářadím a náčiním, na kterém se budou učit nové motorické dovednosti. Talentovaným dětem se zájmem o gymnastiku nabízíme pokračování v rámci sportovní gymnastiky nebo Teamgymu.