Přihlášky a platby

  Online přihláška

  Mám zájem o (vyberte):

  Zde vyberte dny a časy tréninků, které bude vaše dítě navštěvovat:  .

  Odesláním formuláře dávám spolku Centrum pohybové přípravy dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy, které může být použita za účelem mé identifikace, a k zaslání nabídek spolku. Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

  Pro přihlášení dítěte do oddílu gymnastiky je potřeba řádně vyplněná přihláška na daný školní rok a uhrazení členského příspěvku. Členský příspěvek činí 200,- na rok.

  Vyplňte všechna pole a přihlášku odešlete.

  Požadovanou částku zaplaťte ve prospěch bankovního účtu:

  číslo účtu: 2501005765/2010

  variabilní symbol: rodné číslo dítěte

  kód banky: 2010 (bankovní ústav: Fio banka)

  V případě nejasností nás kontaktujte.