Přihlášky a platby

Online přihláška

Mám zájem o (vyberte):

Zde vyberte dny a časy tréninků, které bude vaše dítě navštěvovat:Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" dávám spolku Centrum pohybové přípravy dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy, které může být použita za účelem mé identifikace, a k zaslání nabídek spolku. Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

Pro přihlášení dítěte do oddílu gymnastiky je potřeba řádně vyplněná přihláška na daný školní rok a uhrazení členského příspěvku. Členský příspěvek činí 200,- na rok.

Vyplňte všechna pole a přihlášku odešlete.

Požadovanou částku zaplaťte ve prospěch bankovního účtu:

číslo účtu: 2501005765/2010

variabilní symbol: rodné číslo dítěte

kód banky: 2010 (bankovní ústav: Fio banka)

V případě nejasností nás kontaktujte.