Přihlášky a platby

Lekce se platí hotově trenérce přímo na hodině.